• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.twitter.com/@bugraharmandar
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam15
Toplam Ziyaret816841
Konular

Çocuk Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi (Pediatric Heart Diseases and Cardiac Surgery)

Çocuk Kalp Cerrahisi Platformu (Platform for Pediatric Heart Surgery)

Pediatrik Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi

Pediatric Heart Diseases and Cardiac Surgery

PDA (Patent duktus arteriozus)

Patent Duktus Arteriozus

 

 PDADuktus Arteriozus

•Fetal dolaşımın bir komponentidir
–Pulmoner arteri aortaya bağlar
–Kanı akciğerlerden uzaklaştırır
–Prostaglandinlerle açık tutulur
•Kapanması için gerekli faktörler:
–PaO2 artışı
–Prostaglandinlerin azalışı

Patent Duktus Arteriozus

•Tüm doğumların %5-10’unda, tüm canlı doğumların 1/2000’inde görülür.
–Prematür bebeklerin %80’inde görülür.
•Kızlarda erkeklerden 2-3 kat daha sık görülür.
•Konjenital kalp defektleri arasında en sık 5 veya 6. hastalıktır.
–Sıklıkla diğer defektlere eşlik eder.
–Bazı defektlerde açık tutulması gerekebilir.
•Morbidite ve mortalite PDA içerisinden olan kan akışının derecesi ile ilişkilidir.

Üst desendan aorta ile sol pulmoner arterin proksimal kısmı araındaki duktus arteriozus açıklığının doğum sonrası kapanmaması ile oluşur.
•Çok geniş PDA’larda 1 aylıktan itibaren cerrahi endikasyon vardır.
•Profilaktik kapama ameliyatı 6-12 aylıkken yapılabilir.
•Kalp yetersizliği veya büyüme gelişme geriliği bulgularının varlığında her zaman cerrahi endikasyon vardır.
•Ciddi pulmoner vasküler hastalık varlığında kapatmak kontrendikedir.

Patofizyoloji - PDA
•Pulmoner arter basıncında düşme ile birlikte kan akışı soldan sağa yani aortadan pulmoner artere doğru olur.
•Artmış pulmoner kan akımı pulmoner ödeme yol açabilir. Duktus sonrasındaki organlara kan akımı azalır ve nekrotizan enterokolit gibi komplikasyonlar oluşabilir.
•Eğer pulmoner arter basıncı aortik basıncın üzerine çıkarsa kan akışı tersine döner ve sağ-sol şant meydana gelir.

PDA - Teşhis
•Sol sternal kenarda 1.dereceden 3.dereceye kadar gürültülü sistolik üfürüm duyulur (Makineri üfürüm).
•Ekokardiyografi ile kesin teşhis konulur.

PDA - Tedavi
•Sıvı kısıtlaması yapılır.
•Diüretikler verilir.
•Prostaglandin inhibitörleri, indomethacin verilir.
•Cerrahi olarak kapatılabilir (ligasyon veya divizyon).

Patent Duktus Arteriozus
•Doğumdan önce, bebeklerde vücuda kan götüren ana damar olan aorta ile akciğerlere kan götüren ana damar olan pulmoner arter arasında duktus arteriozus adı verilen bir kan damarı bulunur. Bu açıklık sıklıkla doğumdan sonra kapanır. Eğer bu açıklık doğum sonrası kapanmazsa PDA’dan bahsedilir.
•Çoğu durumda bu açıklığın kapanması için ilaçlar verilir. Eğer bu tedavi işe yaramazsa bu açıklığı kapatmak için diğer teknikler kullanılır.
•Cerrahi kapatma dışında kataterizasyon laboratuvarında kasıktan girilerek coil adı verilen küçük metallerle de kapatma yapılabilmektedir.
Cerrahi olarak PDA kapatma sıklıkla sol posterolateral veya anterior torakotomi ile yapılır. Bu ameliyatta PDA bulunur, kliplenerek kapatılır veya divize edilerek ayrılır. PDA’dan bağlanarak kapatılmasına ligasyon denilir. Bu işlem neonatal yoğun bakım ünitesinde de (NICU) yapılabilir.

Doç.Dr.Buğra HARMANDAR

 

The ductus arteriosus is part of the normal fetal circulatory system. This vessel connects the aorta and the pulmonary artery. Prior to birth the ductus arteriosus allows for antegrade flow from the right ventricle to the aorta. Following birth the ductus arteriosus normally closes. If the ductus remains open, blood will shunt from the aorta into the pulmonary artery due to the decrease in pulmonary vascular resistance. The amount of left-to-right shunting depends upon the size of the PDA and the relative resistances of the systemic and pulmonary circulations. Left-to-right shunting of blood caused by patency of the ductus arteriosus results in increased pulmonary artery blood flow as well as left atrial and left ventricular overload. Extensive aortic runoff, with low aortic diastolic pressure secondary to a large patent ductus arteriosus can result in systemic organ hypoperfusion. Pulmonary vascular obstructive disease may occur, sometimes as early as one year of life. 

 


Cerrahi teknik

 

Surgical technique may vary, but closure of isolated patent ductus arteriosus is most often performed through a left posterior thoracotomy. The PDA is isolated and either ligated or divided. Special care must be exercised in order to avoid damage to the recurrent laryngeal branch of the vagus nerve which courses around the patent ductus. A chest tube may be placed prior to chest closure. 

 


Postoperative Considerations 

 

The postoperative course following closure of isolated patent ductus arteriosus is usually benign. Length of hospital stay following repair may be as short as two days. Longer hospital stay is sometimes required in patients who present as premature infants or who are in significant congestive heart failure preoperatively. Invasive monitors and vasoactive infusions are rarely required for postoperative management. 

PDA

PDA CLIPPED

PDA

 

Hastanemizde 1 kg altı prematür bebeklerde anterior mini torakotomi ile PDA ligasyonunu başarıyla gerçekleştiriyoruz. 450 gr ile 1000 gr arasında değişen ağırlıkta 20 üzerinde prematür yenidoğana hastanemizde anterior minitorakotomi ile PDA kliplenmesi operasyonu uygulandı. 13.04.2012 tarihinde 750 gr'lık prematür yenidoğana da aynı teknikle PDA kliplenmesi uyguladık. 

 premature PDA

 

 anterior thoracotomy

 

 

 

Doç.Dr.Buğra HARMANDAR


Yorumlar - Yorum Yaz