• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.twitter.com/@bugraharmandar
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam28
Toplam Ziyaret816854
Konular

Çocuk Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi (Pediatric Heart Diseases and Cardiac Surgery)

Çocuk Kalp Cerrahisi Platformu (Platform for Pediatric Heart Surgery)

Pediatrik Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi

Pediatric Heart Diseases and Cardiac Surgery


Günün ameliyatları    09.04.2012

28.03.2012 - 09.04.2012 tarihleri arasında hastanemizde TGA tanısıyla düşük doğum ağırlıklı 2 hasta (2800 ve 2900 gr) ve koroner anomalili (1 hasta reverse koroner patern, 1 hasta tek koroner osteum) 2 yenidoğan hasta (toplam 4 hasta) daha yapılan Arteriel Switch ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Operasyonlar Op.Dr.Ali Rıza Karaci, Op.Dr.Numan Ali Aydemir, Op.Dr.Buğra HARMANDAR ve Op.Dr.Ahmet Şaşmazel tarafından gerçekleştirildi.


Günün ameliyatları    06.02.2012

06.02.2012

 

Bugün 6 aylık bir hastada aortoventriküler tünel tamiri ve 5 yaşındaki bir hastada intermediate tip AV kanal defekti tamiri yaptık. Her iki hasta da sorunsuz yoğun bakıma çıktı.


Günün ameliyatları    07.02.2012

07.02.2012

Bugün 17 günlük 3400 gr'lık bir yenidoğana TGA+VSD tanılarıyla Arteriel Switch (Jatene) operasyonu uyguladık. Hastada mevcut küçük subaortik VSD'yi PTFE yama ile kontinü kapattık. Hasta kardiyopulmoner bypass'dan rahat ayrıldı. İyi hemodinami ile ve sternum kapalı olarak yoğun bakıma çıktı. Sorunsuz takip ediliyor.

 

Jatene operation

Arteriel switch operasyonundayız. Op.Dr.Numan Aydemir ve Op.Dr.Buğra Harmandar


Günün ameliyatları    17.04.2012

Hastanemizde 10.04.2012 - 17.04.2012 tarihleri arasında 1 VSD+PS+Subaortik ridge, 1 hipoplastik arkus aorta, 1 pulmoner rekonstrüksiyon+santral şant, 1 TAPVD, 1 ASD+PAPVD, 1 ASD+Mitral tamir, 1 sec ASD, 2 VSD ameliyatı gerçekleştirdik. Tüm hastalar postoperatif sorunsuz seyretti.


Günün ameliyatları    22.02.2012

20.02.2012

Kliniğimizde 2,5 kg ağırlığındaki TGA+VSD+Arkus ve istmus aorta hipoplazileri bulunan 19 günlük yenidoğana Arteriel switch + VSD kapama + aortik arkus ve istmus genişletme operasyonları başarıyla uygulandı.

 Jatene low birth weight


Günün ameliyatları    21.03.2012

19.03.2012 - 22.03.2012 tarihleri arasında 2 VSD+PHT, 2 Aort Koarktasyonu, 2 ASD, 3 Santral shunt, 1 Sinüs valsalva anevrizması rüptürü ameliyatı yaptık.


Duyuru    27.12.2012

DUYURU !

Ameliyatlarımızın fazlalığı ve ağır iş yükümüz nedeniyle yapılan tüm ameliyatlar sitemize girilmeyecek olup yalnızca nadir görülen ilginç vakalar sitemize konulacaktır.
0 Yorum - Yorum Yaz

Günün ameliyatları    09.02.2012

08.02.2012

Bugün 14 aylık sistemik PH (Pulmoner hipertansiyon) bulunan 6 kg ağırlığında bir komplet AV kanal defektine modifiye tek yama ile total korreksiyon uyguladık. Hasta inotropik destekle yoğun bakıma çıktı. Nitrik oksit tedavisi ile sedasyon başlandı. Yoğun bakımda genel durumu iyi. Günün diğer ameliyatı ise neonatal dönemde pulmoner banding uyguladığımız 8 aylık 6 kg ağırlığındaki bir TGA hastasıydı. Bu hastaya Senning prosedürü uyguladık. Hasta yoğun bakıma sorunsuz çıktı.

 

 Senning

Op.Dr.Buğra HARMANDAR ve Op.Dr.Ali Rıza KARACİ Senning operasyonunda...
Günün ameliyatları    09.02.2012

09.02.2012

Bugün kliniğimizde 2400 gr ağırlığındaki TGA tanısı olan bir yenidoğana Arterial Switch operasyonu uygulandı. Günün 2. ameliyatında ise IVS+PA tanılarıyla yenidoğan döneminde Pediatrik Kardiyoloji ekibimiz tarafından PDA stentleme yapılan 8 aylık hasta vardı. Bu hastaya ise RVOT rekonstrüksiyonu ile birlikte santral şant (4 mm PTFE) operasyonu uygulandı. Her iki hasta da yoğun bakıma sorunsuz çıktı.
Günün ameliyatları    26.01.2012

Bugün 2 yaşında bir VSD+PS yaptık. VSD çok geniş malalignment subaortik, PS valvüler + periferik. Pulmoner valvotomi + perikard patchplasty ve RPA başındaki darlık için perikard patch gerekti. Sorunsuz çıktı.

 

Op.Dr.Buğra HARMANDAR
Günün ameliyatları    23.01.2012

Bugün pediatrik kalp cerrahisi ekibi olarak 3 ameliyat gerçekleştirdik.

1. Romatizmal mitral ve aort yetersizliği olan 16 yaşındaki hastaya Mitral kapak replasmanı - MVR (No:29) ve aort kapak tamiri uyguladık (Komissüral resüspansiyon).

2. Redo TOF (4 yaş): Daha önceden Fallot tetralojisi nedeniyle opere edilmiş olan hastadaki VSD patch açıklığını kapattık ve rezidü periferik pulmoner stenozunu giderdik.

3. DORV + PS (2 yaş): VSD ile aort arasına oluşturulan tünel ile bağlantı yapıldı. Rv ön yüzü çaprazlayan konal dal nedeniyle sınırlı ventrikülotomi ile RVOT yama yerleştirildi.

 

Tüm ameliyatlar başarılı oldu. Hastalar şu anda yoğun bakımda ve stabil hemodinamide.

 

Op.Dr.Buğra HARMANDAR

23.01.2012
Günün ameliyatları    24.01.2012

1 subaortik ridge 12 yaşında ve 1 inferior kaval tip ASD 7 yaşında ameliyatı yaptık. Sorun yok.
Günün ameliyatları    02.02.2012

Bugün 4 yaşında bir erkek çocuğa Bidirectional Glenn shunt operasyonu yaptık. Postoperatif Glenn basıncı 15 mmHg ile çıktı. Hemodinamisi stabil. Sorunu yok. Detaylar aşağıda:

 

 Preoperatif anjioPreoperatif anjio

 

 Tele

Tele

 

 Haskız

Hemşiremiz Haskız ameliyata hazırlanıyor.

 

 Anestezi

Anestezi hastayı ameliyata hazırlıyor.

 

Hastamız Glenn shunt ameliyatına hazırlanıyor.

 

 Op.Dr.Buğra HARMANDAR

Ben (Op.Dr.Buğra HARMANDAR) anestezi hazırlığının bitmesini bekliyorum.

 

ve ameliyattayız ...

 

 Glenn anastomosis

Glenn shunt tamamlanmış. Bu hastamız sorunsuz yoğun bakımda extübe takip ediliyor.

 

Günün diğer ameliyatı ise Taussig-Bing tipi bir DORV + PS'i bulunan hastaya uyguladığımız Jatene prosedürü oldu. Hasta sorunsuz, sternum kapalı olarak yoğun bakıma çıktı.

Op.Dr.Buğra HARMANDAR

26.01.2012
Günün ameliyatları    02.02.2012

31.01.2012

Bugün daha önceden Glenn shunt yapılmış 5 yaşındaki bir hastaya Ekstrakardiyak Fontan ameliyatı yaptık. Postoperatif erken dönemde ekstübe oldu. Sorunsuz.
Günün ameliyatları    02.02.2012

02.02.2012

Bugün 1 TAPVD (Total anormal pulmoner venöz dönüş), 1 Aort koarktasyonu ve 1 Parsiyel AV Kanal defekti ameliyatı yaptık. Tüm hastalar sorunsuz ekstübe oldu.

Detaylar aşağıda:

1. Aort Koarktasyonlu 4 yaşındaki hasta:

 Aort koarktasyonu

Aort koarktasyonlu hastanın ekokardiyografisi

 Tele

Tele

 Anjio

Anjio

 Koarktasyon ameliyatı

Ve ameliyattayız.

 Aort koarktasyonu

Aort prepare ediliyor.

 Coarctation final

Ameliyat bitiyor.
Günün ameliyatları    31.01.2012

30.01.2012 (Pazartesi)

Bugün 1 Fallot tetralojisi, 1 VSD ve 1 Norwood ameliyatı gerçekleştirdik. Norwood ameliyatında Sano şantı ve Wisconsin modifikasyonu kullandık.
ECMO Toplantısı    26.02.2012

Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp Tarihi Kütüphanesinde 24.02.2012 tarihinde ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation) konulu toplantı yapıldı.

 

 
Günün ameliyatları    09.02.2012

01.02.2012

Bugün 14 yaşındaki bir hastamıza minimal invazif yaklaşımla submammarian mini-torakotomi kullanarak ASD kapatma uyguladık. 

8 günlük diğer bir hastamıza ise Aort koarktasyonu için rezeksiyon ve extended end-to-end anastomoz uyguladık.

Her iki hastada postoperatif erken dönemde ekstübe oldu. Sorunsuz bir seyir izlediler.

 

 Cardiac surgery team

Soldan sağa:

Op.Dr.Numan Ali AYDEMİR, Haskız hemşirehanım, Op.Dr.Buğra HARMANDAR

 

 

 AORT KOARKTASYONU

Aort koarktasyonu ameliyatına giriyoruz. Anesteziden Dr. Zeliha hanım ve Dr. Soner bey hastaya pozisyon veriyor. Cerrahi ekip: Op.Dr.Numan Ali AYDEMİR ve Op.Dr.Buğra HARMANDAR

 

 Postop coarctation

Hastamızın ameliyat sonrası rahat görünümü
Günün ameliyatları    27.02.2012

27.02.2012

Bugün daha önceden pulmoner banding yapılmış swiss cheese VSD'si olan 6 yaşındaki bir hastaya VSD kapatılması uyguladık. Günün diğer ameliyatları ise Tip B interruption + VSD'li bir hastaya uyguladığımız interruption + VSD tamiri ameliyatı ile tek ventriküllü pulmoner hipertansif diğer bir yenidoğana uyguladığımız pulmoner banding ameliyatı oldu.
Günün ameliyatları    29.02.2012

 

28.02.2012 tarihinde  1 TOF, 1 mBT Shunt, 1 Arterial Switch operasyonu uyguladık.

 

29.02.2012 tarihinde 1 Glenn shunt, 1 TOF operasyonu uyguladık.
Günün ameliyatları    28.03.2012

26 - 27.03.2012 tarihleri arasında 1 Double aortic arcus tamiri, 1 santral shunt, 1 VSD+PS, 1 Arteriel switch ameliyatı (Reverse koroner anatomi) yaptık.
Günün ameliyatları    01.03.2012

01.03.2012

 

Bugün simple TGA'lı bir yenidoğana Arterial Switch (Jatene) operasyonu uyguladık.

 Jatene
Günün ameliyatları    10.04.2012

27.03.2012 - 28.03.2012 tarihleri arasında hastanemiz Pediatrik Kardiyoloji Bölümünde 1 perventriküler VSD kapatılması (off-pump), 1 subaortik ridge ekzisyonu ve 1 Arteriel Switch operasyonu (2800 gr) gerçekleştirildi.

 

Perventriküler (device ile) VSD kapattığımız Arife bebek ameliyat sonrası ilk kontrolünde

28.03.2012

Hastanemizde 10. periventriküler VSD kapatılması (kardiyopulmoner bypass kullanılmadan) operasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 1,5 saat süren operasyonu Prof.Dr.Ahmet ÇELEBİ, Op.Dr.Buğra HARMANDAR, Op.Dr.Ali Rıza KARACİ, Uzm.Dr.Abdullah ERDEM ve Dr.İlker Kemal YÜCEL'den oluşan Kalp-Damar Cerrahisi - Pediatrik Kardiyoloji ortak ekibi gerçekleştirdi.

 periventricular VSD closure

Normalde kardiyopulmoner bypass (Kalp-Akciğer Cihazı) kullanılarak ve kalp durdurularak yapılan VSD kapatılma ameliyatına göre daha avantajlı ve daha az riskli olan periventriküler VSD kapatılması operasyonunda Kalp-Akciğer Cihazı kullanılmıyor ve kalp durdurulmuyor. Kalp durdurulmadan yapıldığı için ameliyat riski diğer açık kalp ameliyatlarına göre daha düşük oluyor.

Günün ameliyatları    05.03.2012

05.03.2012

Bugün 5 yaşında 17 kg ağırlığındaki bir hastaya Extrakardiyak Fontan (18 mm PTFE greft ile) operasyonu uygulandık. IVS-PA tanısı olan bu hastaya yenidoğan döneminde Pediatrik Kardiyoloji ekibimiz tarafından perkütan duktal stent yerleştirilmişti. Takiben tarafımızca hastaya mBT Shunt ve bidirectional Glenn shunt operasyonları uygulanmıştı.

 

 Extracardiac Fontan

Extrakardiyak Fontan operasyonunda yerleştirilen IVC-RPA arası 18 mm PTFE greft görülüyor.

 

Extrakardiyak Fontan operasyonu. Op.Dr.Buğra HARMANDAR ve Op.Dr.Ali Rıza KARACİ
Günün ameliyatları    06.03.2012

06.03.2012

Bugün 2 cerrahi ekip olarak 2 VSD, 1 VSD+PS, 1 Pacemaker implantasyonu yaptık.
06.03.2012    09.04.2012

06.03.2012

5 yaşındaki IVS+PA tanılı extrakardiyak Fontan operasyonu uyguladığımız hastamız postoperatif 1.gününde yoğun bakım yatağında extübe.

07.03.2012

Gece acil yaptığımız şant extübe. Dün yaptığımız 2 VSD, 1 VSD+PS extübe.

Bugün 1 TOF, 1 ASD+PDA, 1 Santral şant ameliyatı yaptık.

 

06.03.2012

Akşam saatlerinde serviste spell atağına giren 11 aylık bir TOF entübe olarak yoğun bakıma indi. Bu hastayı acil olarak ameliyata alarak 4 mm PTFE greftle santral şant yaptık.
Günün ameliyatları    12.03.2012

12.03.2012

Dr.Siyami Ersek Hastanesi Pediatrik kalp cerrahisi bölümünde Hipoplastik sol kalp sendromu tanısıyla Norwood Stage 1 operasyonu yapılan 15 günlük Mazlum bebek bugün taburcu edildi.

Bugün sistemik pulmoner hipertansiyonu olan 4 ve 6 aylık 2 VSD ameliyatı ve TOF tanısı ile 1 hastaya mBT Shunt ameliyatı uyguladık.

Sistemik pulmoner hipertansiyonlu hastalara ilomedin, nitrik oksit ve sildenafil medikal tedavisi uygulayarak postoperatif erken dönemde pulmoner hipertansif krizden koruyoruz.

Op.Dr.Buğra HARMANDAR
Güncel duyuru    30.04.2012

Geçen hafta 1 ALCAPA, 2 Arteriel switch, 3 shunt, 1 AV Kanal defekti ameliyatı yaptık. Bugünden itibaren yapılan tüm ameliyatlar sitemize girilmeyecek olup yalnızca nadir görülen ilginç vakalar sitemize konulacaktır.

Op.Dr.Buğra HARMANDAR

14.03.2012. Bugün 1 pink TOF yaptık. Hasta postoperatif 3.saat ekstübe oldu. Yoğun bakımda sorunsuz. 

15.03.2012

Bugün 1 pulmoner arter rekonstrüksiyonu + Santral shunt (5 mm) ve 1 pulmoner hipertansif VSD ameliyatı yaptık. Sorun yok.

 Nitric oxide

Pulmoner hipertansif hastalarda postoperatif erken dönemde kullandığımız NO (Nitrik oksit) cihazı
Güncel haberler    07.07.2012

02.07.2012-06.07.2012 tarihleri arasında kliniğimizde 1 ASD+PAPVD, 1 ASD+PS, 2 VSD ve 1 Glenn Shunt ameliyatı yapıldı. Tüm hastalar yoğun bakımdan servise çıkarıldı.
Güncel haberler    11.07.2012

10.07.2012

Hastanemizde 14. perventriküler VSD kapatılması (kardiyopulmoner bypass kullanılmadan) operasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 1,5 saat süren operasyonu Prof.Dr.Ahmet ÇELEBİ, Doç.Dr.Ahmet Şaşmazel, Doç.Dr.Abdullah ERDEM, Uzm.Dr.Yasemin Altuntaş, Op.Dr.Buğra HARMANDAR, Uzm.Dr.Orhan Bulut, Dr.Reyhan DEDEOĞLU'ndan oluşan Pediatrik Kalp Cerrahisi - Pediatrik Kardiyoloji - Kardiyak Anestezi ortak ekibi gerçekleştirdi.

 

 VSD device closure Periventricular VSD closure

Normalde kardiyopulmoner bypass (Kalp-Akciğer Cihazı) kullanılarak ve kalp durdurularak yapılan VSD kapatılma ameliyatına göre daha avantajlı ve daha az riskli olan perventriküler VSD kapatılması operasyonunda Kalp-Akciğer Cihazı kullanılmıyor ve kalp durdurulmuyor. Kalp durdurulmadan yapıldığı için ameliyat riski diğer açık kalp ameliyatlarına göre daha düşük oluyor.

 

 perventricular vsd closure

Ameliyat öncesi yapılan TEE'de (transözefagial ekokardiyografi) VSD'nin yeri inceleniyor.

 

  perventricular vsd closure

Ameliyatın tamamı TEE desteği ile gerçekleştiriliyor.

 

  perventricular vsd closure

Ameliyat median sternotomi ile (göğüs kafesi açılarak) fakat kalp durdurulmadan atan kalpte gerçekleştiriliyor.

 

  perventricular vsd closure

Yerleştirilecek olan VSD device hazırlanıyor.

 

  perventricular vsd closure

VSD device yerleştirildikten sonra VSD'nin kapanmış görünümü

 

  perventricular vsd closure

VSD device
0 Yorum - Yorum Yaz

Güncel haberler    11.07.2012

Kliniğimizde 09 - 11.07.2012 tarihgleri arasında 3 VSD+PH, 1 Komplet AV kanal defekti, 1 perventriküler VSD kapama, 1 Arteriel Switch+ VSD kapama (Taussing Bing) operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.
Güncel haberler    15.07.2012

Kliniğimizde 12 - 13.07.2012 tarihleri arasında 1 TOF, 1 PS, 1 Arteriel switch operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.
Güncel haberler    10.08.2012

06-09-Ağustos 2012 tarihleri arasında 4 günde 5 Arteriel Switch, 1 Truncus Arteriosus, 1 Glenn Shunt, 2 Santral Shunt, 2 VSD, 1 VSD+PS, 1 ASD, 2 Aort Koarktasyonu (Birinde pulmoner banding ile birlikte) operasyonunu başarıyla gerçekleştirdik.
Güncel haberler    04.09.2012

13.08.2012 - 04.09.2012 tarihleri arasında kliniğimizde 1 Arteriel Switch, 1 Ekstrakardiyak Fontan, 3 Santral Shunt, 1 Scimitar sendromu, 1 TAPVD, 3 Arkus aorta hipoplazisi + Aort koarktasyonu, 4 VSD, 2 komplet AV kanal defekti, 1 pacemaker implantasyonu, 1 Glenn shunt, 1 Double chambered right ventricle, 2 septektomi + pulmoner banding operasyonu gerçekleştirildi.
1 Yorum - Yorum Yaz